• WeChat official account for the department
  WeChat official account for undergraduate students of the department
  WeChat official account for graduate students of the department
  WeChat official account for alumni of the department
  WeChat official account for the Energy Internet Research Institute, Tsinghua University
  WeChat official account for the Sichuan Energy Internet Research Institute, Tsinghua University

清华大学电机系

清华大学电机系本科生

清华大学电机系研究生

清华大学电机系校友会

清华大学能源互联网创新研究院

faculties

Faculties

Current Location: Home > faculties > Jiang Xiaohua

Jiang Xiaohua

Professor

Research Direction

Power Electronics, Electrical Machine, Applied Electromagnetics, Applied Superconductivity, Technology of MRI Systems

3-318 West Main Building, Dept. of Electrical Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China

jiangxiaohua@tsinghua.edu.cn

010-62774444

 • Biography
 • Teaching
 • Research Project
 • Publications
 • Social service

Professor (2001/08 – present), Department of Electrical Engineering, Tsinghua University, China

Associate Professor (1996/09 – 2001/07), Department of Electrical Engineering, Tsinghua University, China

K C Wong Visiting Scholar (1995/09 – 1996/08), National Lab for Superconductivity, Chinese Academy of Sciences, Beijing

Royal Society K C Wong Fellow (1994/01 – 1995/06), IRC in Superconductivity, University of Cambridge, Cambridge.

PhD (1990), Inst. of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

Master (1987), Department of Electrical Engineering, Xi’an Jiaotong University, China

Bachelor (1984), Department of Electrical Engineering, Xi’an Jiaotong University, China

Delta Scholar, 2007 ~2009, in recognition of outstanding research work on power electronics, Delta Environmental & Educational Foundation.

Fundamentals of Power Electronics (30220313, 30220414-2 Tsinghua)

Introduction of Applied Superconductivity (00220072 Tsinghua)

Graduated

PhD: CHU Xu (1999-2004)、ZHU Xiaoguang (2001-2006)、LI Hu (2003-2008)、LI Ye (2004-2009)、

LI Siqi (2004-2009)、CHEN Jiangbo (2006-2011)、LIU Siyuan (2008-2013)、GUO Yan (2008-2014)

Master: TIAN Jinfeng (1997-2000)、LAI Yongchuan (1999-2002)、LIU Wei (1999-2002)、

SHEN Guanghui (2000-2003)、LIU Xun (2001-2003)、JIANG Hongsheng (2001-2004)、

LAI Rixin (2002-2004)、ZHU Xiaomin (2003-2005)、JIANG Dandan (2003-2006)、

WEI Xinxin (2004-2006)、MA Chao (2004-2007)、CAO Bin (2005-2008)、ZHOU Jie (2006-2008)、

GUO Ben (2007-2010)、WANG Bin (2009-2012)、DEN Huijuan (2007-2012)、

CEHNG Hongxiang (2010-2013)、XU Qingchao (2011-2014)、ZHOU Xiaoguang (2012-2014)

Under: CHU Huaixiang (1999)、GENG Xin (2000)、YANG Hong (2000)、QIANG Tiefeng (2001)、

WU Ning (2001)、ZHU Lei (2002)、QUAN Wenjun (2003)、GUO Wei (2005)、

LIANG Jiangqi (2007)、JIANG Wen (2007)、XU Bo (2008)、HUANG Luwei (2009)、

CHEN Shuo (2009)、HE Dawei (2010)、WANG Peiyuan (2010)、WANG Nan (2010)、

TAN Zhenyu (2011)、YANG Yuchen (2011)、HE Yiou (2012)、SUN Bingyao (2013)、NI Jian (2013)、

WANG Can (2014)、ZHOU Ruonan (2014)、LIU Dazhao (2014)

Enrolled

Post-Doc:WEI Qingyang

PhD: ZHANG Tieshan、SHI Hongliang、ZENG Yingyu、XU Jing、CUI Bin

Master: GAO Lingyu

Under: YAO Pengfei、ZHANG Yiqun、ZHANG Yizhe、LI Zhongxi、ZHANG Xiao

Selected Research Projects

Government Supported

1、Development of Super-high Field MRI Technologies for Biomedical, 2013.1~2014.12, National Science Foundation of China 51228702, Chinese PI.

2、Phase-array Coil for Cardiac Imaging in Permanent MRI Systems, 2008.01 – 2010/12, National Science Foundation of China 50777039, PI.

3、Animal MRI & PET/SPECT/CT Systems, 2007.1~2010.12, 863 Project 2006AA020802, PI.

4、Innovative Theories and Methods for Safety Control of Power Grids, 2004.1~2006.12, National Science Foundation of China 50323002.

5、SMES for Improving Power Quality, 2003.1~2005.12, 863 Project 2002AA306341, PI.

6、Application Fundamentals of HTS Power Technologies, 2002.1~2004.12, National Science Foundation of China 50137020.

7、Applications of HTS in Power Systems, 2004.1~2006.12, National Science Foundation of China & Royal Society of UK, Chinese PI.

International Collaboration

1、Development of prediction technology for non-linear characteristics of high-frequency transformer applied to high-frequency power supply, 2014.7~2015.3, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), PI.

2、Development of the harmonic current analysis and efficiency prediction method for matrix converter, 2013.7~2014.3, MHI, PI.

3、Development of circuit type evaluation and efficiency prediction method for battery charge/discharge converter, 2012.7~2013.3, MHI, PI.

4、Superconducting DC Power Distribution for Datacenters and Microgrids, 2012.1~2014.12, MIT-Cambridge-Tsinghua Alliance.

5、Development of inductance estimation method for printed circuit board in Power converter, 2011.7~2012.3, MHI, PI.

6、Analysis of motor current wave in inverter for high efficiency high speed motor design, 2010.7~2011.3, MHI, PI.

7、Development of highly effective inverter drive technique for SJ-MOSFET, 2009.4~2010.3, MHI, PI.

8、Analysis of Surge Voltage in Power Converter, 2008.7~2009.3, MHI, PI.

9、Analysis of Bus Bar Inductance in Power Converter, 2007.12~2008.3, MHI, PI.

10、Analysis of Eddy Current Loss in Permanent Magnet Synchronous Motor, 2006.9~2008.3, MHI, PI.

Domestic Industries

1、Application Schemes of Superconductivity in the New Generation of Smart Substations, 2013.4~2014.12, State Power Economic Research Institute, PI.

2、Gradient Amplifier of MRI Systems, 2005/06 – 2007/06, Delta Environmental & Educational Foundation, PI.

3、Development of a 0.5 MJ/110 kVA SMES for UPS, 2001.10~2003.12, Baoding Tianwei Group Ltd., PI.

4、Design and Integration of a 0.2 T Open Permanent Magnet for MRI, 2000.1~2000.12, Hainan Asian Medicine Cooperation Ltd. , PI.

Journal

1. Pang Y, Jiang X, Zhang X, Sparse Parallel Transmission on Randomly Perturbed Spiral K-space Trajectory, Quant Imaging Med Surg, 4(2):106-111 (2014).

2. Xiaohua Jiang, etc., “An actively shielded 7T superconducting magnet for animal MRI”, 4400604,IEEE Trans. on Applied Superconductivity, Vol. 23, No. 3, 2013.

3. Jiangbo Chen, Xiaohua Jiang, “Protection circuit and quench simulation of a 7T superconducting magnet for animal MRI”, 4701104,IEEE Trans. on Applied Superconductivity, Vol. 23, No. 3, 2013.

4. Siyuan Liu, Xiaohua Jiang, etc., “Superconducting Joint and Persistent Current Switch for a 7 T Animal MRI Magnet”, 4400504,IEEE Trans. on Applied Superconductivity, Vol. 23, No. 3, 2013.

5. Jiangbo Chen, Xiaohua Jiang, “Stress analysis of a 7T actively shielded superconducting magnet for animal MRI”, 4903104, IEEE Trans. on Applied Superconductivity, Vol. 22, No. 3, 2012.

6. Yan Guo, Xiaohua Jiang, “Simulations of stent artifacts in Magnetic Resonance Imaging”, 659-662, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 48, No. 3, 2012.

7. Ye Li, Yan Guo and Xiaohua Jiang, “Signal-to-noise Ratio Improvement by Bi-2223 Surface RF Coil in 0.3T MRI system”, 818-821, IEEE Trans. on Applied Superconductivity, Vol. 20, No. 3, 2010.

8. Jiaqi Liang, Xiaohua Jiang, etc., “An Optimization Design Method of Actively Shielded MRI Superconducting Magnets with Robustness Analysis”, 1282-1285, IEEE Trans. on Applied Superconductivity, Vol. 19, No. 3, 2009.

9. Xiaohua Jiang, etc., “Double-spiral Current Leads of Bi-2223 Tapes for a SMES Magnet”, 2240-2243, IEEE Trans. on Applied Superconductivity, Vol. 17, No. 2, 2007.

10. Xiaohua Jiang, etc., “A 150kVA/0.3MJ SMES Voltage Sag Compensation System”, 1903-1906, IEEE Trans. on Applied Superconductivity, Vol. 15, No. 2, 2005.

11. Xiaohua Jiang, etc., “A 0.3 MJ SMES Magnet of a Voltage Sag Compensation System”, 717-720, IEEE Trans. on Applied Superconductivity, Vol. 14, No. 2, 2004.

12. Xiaohua Jiang, etc., “Development of an Open 0.3T NdFeB MRI Magnet”, 1621-1623, IEEE Trans. on Applied Superconductivity, Vol. 14, No. 2, 2004.

13. Xiaohua JIANG, etc., “Development of a Solenoidal HTS Coil Cooled by Liquid or Gas Helium”, 1871-1874, IEEE Trans. on Applied Superconductivity, Vol. 13, No. 2, 2003.

14. Yongchuan LAI, Xiaohua JIANG and Guanghui Shen, "A Method to Reduce Eddy Currents within Iron Pole Plates of a 0.3T NdFeB MRI Magnet", 737-739, IEEE Trans. on Applied Superconductivity, Vol. 12, No. 1, 2002.

15. Xiaohua JIANG, etc., "SMES System for Study on Utility and Customer Power Applications", 1765-1768, IEEE Trans. on Applied Superconductivity, Vol. 11, No. 1, Part 2, 2001.

16. Xu CHU, Xiaohua JIANG, etc., "SMES Control algorithms for Improving Customer Power Quality", 1769-1772, IEEE Trans. on Applied Superconductivity, Vol. 11, No. 1, Part 2, 2001.

17. Xiaohua Jiang, etc., “Considerations for Reducing Stray Field of SMES Magnets”, 796-799, IEEE Trans. on Applied Superconductivity, Vol. 10, No. 1, 2000.

18. Jinfeng Tian, Xiaohua Jiang, “2D Visual Design of Permanent MRI Magnets by a Hybrid BEM-IEM Computation”, 887-889, IEEE Trans. on Applied Superconductivity, Vol. 10, No. 1, 2000.

19. X. H. Jiang, etc. “Measurement of the Transition Temperature Distribution and Magnetic Field Profile of Large Superconducting Films”, 820-823, IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement, Vol. 48, No. 4, 1999.

20. X. H. Jiang, etc. "Homogeneity Measurements of Transition Temperature and Critical Current Density of Large Area HTSC Thin Films", 2377-2378, Physica C 282-287 (1997).

21. X H Jiang and A M Campbell, "Numerical Calculation of Fields in Melt Processed YBCO Magnets", 1213-1215, IEEE Trans. on Applied Superconductivity, Vol. 7, No. 2, 1997.

22. X H Jiang, etc. “Experimental Analysis of the Magnetic Field Shielding and Trapping Properties of Bulk Melt Processed YB2C3O7-d”, 171-180, Physica C 249 (1995).

23. Z. X. Feng, X. H. Jiang, S. Han, “The Design and Construction of High Field-Uniformity Permanent Magnet System for MRI”, 641-643, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 28, No 1, 1992.

24. X. H. Jiang, “Three Dimensional Field Calculation of Superconducting Generators with a Scalar Potential Method”, 719-723, Cryogenics 1990 Vol. 30 September Supplement, ICEC 13 Proceedings, Beijing, China, 1990.

Conference

1. Ben Guo, Siqi Li, Xiaohua Jiang, Tetsuo Kanie, “New Bridge Snubber for Suppressing Reverse Recovery Effects of CoolMOSTM”, Proceedings of the 2011 International Conference on Electrical Machines and Systems, Beijing, China, August, 2011.

2. Siqi Li, Xiaohua Jiang,“Digital Controlled MOSFET Gradient Amplifier for Magnetic Resonance Imaging”, Proceedings of the 2011 International Conference on Electrical Machines and Systems, Beijing, China, Aug., 2011.

3. Siqi Li, Bin Cao, Daqiang Bi and Xiaohua Jiang, “Stacked High/Low Voltage Level H-Bridge Circuit for Gradient Amplifier of MRI System”, Proceedings of the 2008 International Conference on Electrical Machines and Systems, Wuhan, China, October, 2008.

4. Xun Liu, Xiaoguang Zhu, Xiaohua Jiang, “A Phasor Control Scheme for Voltage Sag Compensation by SMES”, 882-885, Proceedings of the 4th International Power Electrics and Motion Control Conference, Xian, China, 2004.

5. Xiaoguang Zhu, Xiaohua Jiang, “Weighted Least Square Estimation Algorithm with Software Phase-Locked Loop for Voltage Sag Compensation by SMES”, 2034-2038, Proceedings of the 35th IEEE Power Electronics Specialists Conference, Aachen, Germany, 2004.

6. Liu Wei, Chu Xu and Jiang Xiaohua, “Design and Analysis of CSAF Based on SMES”, 2505-2510, Proceedings of the 2002 International Conference on Power System Technology (PowerCon2002), Kunming, China, 2002.

7. Xu CHU, Xiaohua JIANG, etc., “DSP-Based Control System of a SMES Unit”, 546-550, Proceedings of the 3rd International Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC 2000), Beijing, China, 2000.

8. Y. S. Lai, X. H. Jiang, etc. “Control of the Two-dimensional Motion of a Radar Target Simulator”, 858-860, Proceedings of the third Chinese International Conference on Electrical Machines, Xi’an, P. R. China, 1999, International Academic Publishers.

9. X. H. Jiang, S. Han and Z. X. Feng, “Effects of Passive Shimming on MRI Superconducting and Permanent Magnets”, 867-869, Proceedings of the 15th International Conference on Magnet Technology, Beijing, China, 1997, Science Press.

10. X. H. Jiang, S. Han, “Optimization Problem in the Passive Shimming of Superconducting NMR Imaging Magnets”, 337-339, Proceedings of the International Conference on Electromagnetic Field Problems and Applications, Hangzhou, China, 1992 (ICEF’92), International Academic Publishers.

11. X. H. Jiang, S. Han, “Field Regression Analysis and Field Correction of NMR Imaging Magnets”, 1276-1280, Proceedings of the 11th International Conference on Magnet Technology, Tsukuba, Japan, 1989, Elsevier Applied Science.

No content