• WeChat official account for the department
    WeChat official account for undergraduate students of the department
    WeChat official account for graduate students of the department
    WeChat official account for alumni of the department
    WeChat official account for the Energy Internet Research Institute, Tsinghua University
    WeChat official account for the Sichuan Energy Internet Research Institute, Tsinghua University

清华大学电机系

清华大学电机系本科生

清华大学电机系研究生

清华大学电机系校友会

清华大学能源互联网创新研究院

Talents

Current Location: Home > People > Talents

Category

Number

Staff

academician of Chinese Academy of Engineering (CAE)

1

Han Yingduo

IEEE Fellow

9+1

 He Jinliang, Song Yonghua (dual-employed), Wang Shanxiang (Short-term), Zhang Boming, Mei Shengwei, Kang Chongqing, Dong Xinzhou, Zhao Zhengming, Sun Hongbin

IET(IEE) Fellow

18+1

Guan Zhicheng, Dong Xinzhou, Song Yonghua (double-employed), Zhao Zhengming, He Jinliang, Mei Shengwei, Sun Hongbin, Kang Chongqing, Zeng Rong, Min Yong, Wang Zanji, Liang Xidong, Huang Songling, Zhou Yuanxiang, Wu Wenchuan, Dang Zhimin,Li Yongdong

Nationally Outstanding Teachers

1

Sun Hongbin

Yangtze River Scholars Chair Professor

4+1

Sun Yuanzhang (transferred), He Jinliang, Mei Shengwei, Sun Hongbin, Zeng Rong

Winner of National Science Fund for Distinguished Young Scholars

8+1

Sun Yuanzhang (transferred), Liang Xidong, He Jinliang, Mei Shengwei, Sun Hongbin, Kang Chongqing, Zeng Rong, Dang Zhimin, Wu Wenchuan

National 100, 1,000 & 10,000 Talents Programs

2

He Jinliang, Sun Hongbin

Leading talents in scientific and technological innovation in National 10,000 Talents Program

4

Sun Hongbin, Kang Chongqing, Zeng Rong, Wu Wenchuan

Trans-Century Talents by the Ministry of Education of China

1

Yuan Jiansheng

New Century Excellent Talents in University of Ministry of Education of China

11

Zhou Yuanxiang, Sun Hongbin, Zeng Rong, Liu Wenhua, Kang Chongqing, Jiang Qirong, Dang Zhimin, Shen Chen, Wu Wenchuan, Yu Xinjie, Xiao Xi

Winner of National Science Fund for Distinguished Young Scholars

7

Xie Xiaorong, Zhang Bo, Guo Qinglai, Chen Qixin, Yang Ying

Outstanding Returned Teachers

3

Zhang Pinjia, Yi Chenyi, Li Qi

Young Yangtze River Scholars

2

Lu Chao, Guo Qinglai

Young Top Talents of National 10,000 Talents Program

2

Chen Qixin,Hu Zechun