• WeChat official account for the department
    WeChat official account for undergraduate students of the department
    WeChat official account for graduate students of the department
    WeChat official account for alumni of the department
    WeChat official account for the Energy Internet Research Institute, Tsinghua University
    WeChat official account for the Sichuan Energy Internet Research Institute, Tsinghua University

清华大学电机系

清华大学电机系本科生

清华大学电机系研究生

清华大学电机系校友会

清华大学能源互联网创新研究院

Former Administrators

Current Location: Home > About > Former Administrators

Heads

Former Department Heads Term of Office Former Department Heads Term of Office
Gu Yuxiu 1932.01~ 1935.01 Ni Jun 1935.01~ 1937.01
Zhao Youmin 1938.05~ 1940.04 Ni Jun 1940.04 ~ 1942.05
Zhang Mingtao 1942.04 ~ 1945.05 Ren Zhigong 1945.04 ~ 1945.11
Ye Kai (not serving) 1945.04 ~ 1948.05 Zhang Mingtao 1948.04 ~ 1966.05
Yang Bingshou 1978.11 ~ 1984.05 Wu Weihan 1984.05 ~ 1989.03
Han Yingduo 1989.03 ~ 1995.05 Wang Zanji 1995.05 ~ 2001.06
Liang Xidong 2001.06 ~ 2008.01 Min Yong 2008.01 ~ 2014.05
Zeng Rong 2014.05 ~ 2018.09 Kang Chongqing 2018.09~Now

Chairs

Former Chairs Term of Office Former Chairs Term of Office
Yang Binshou 1953.01~ 1955.01 Lv Sen 1955.01~ 1957.08
Zhou Weiyuan 1957.08 ~ 1957.11 Ling Ruiji 1957.12 ~ 1962.10
Wang Zunhua 1962.10 ~ 1966.06 Zhang Sijing 1965.01 ~ 1965.08
Jiang Qiying 1971.11 ~ 1978.11 Wen Xuemi 1978.11 ~ 1984.05
Yang Bingshou 1984.05 ~ 1987.07 Zhou Zishou 1987.07 ~ 1993.02
Guan Zhicheng 1993.02~1993.11 Wang Zanji 1993.11 ~ 1995.05
Zhou Shuangxi 1995.05~2000.04 Qiu A-rui 2000.04 ~ 2006.12
Zhao Wei 2006.12 ~ 2016.06 Kang Chongqing 2016.06 ~ 2018.10
Yu Xinjie 2018.10~Now